Produktbroschüre V1 – Stand: 21.06.2018

Format: DIN A5, quer
Farbe: 4/4 c
Umfang: 40 Seiten
Beschnitt: 3 mm
Standard: PDF/X-3:2002

DOWNLOAD

(rechte Maustaste „speichern unter”)

Flaschenanhänger – Stand: 21.06.2018

Format: 54 x 74 mm (geschlossen)
Farbe: 4/4 c
Umfang: 2 Seiten
Beschnitt: 3 mm
Standard: PDF/X-3:2002

DOWNLOAD

(rechte Maustaste „speichern unter”)

Zertifikat 1mm – Stand: 21.06.2018

Format: DIN A4
Farbe: 4/4 c
Umfang: 2 Seiten
Beschnitt: 1 mm
Standard: PDF/X-3:2002

DOWNLOAD

(rechte Maustaste „speichern unter”)

Zertifikat 3mm – Stand: 21.06.2018

Format: DIN A4
Farbe: 4/4 c
Umfang: 2 Seiten
Beschnitt: 3 mm
Standard: PDF/X-3:2002

DOWNLOAD

(rechte Maustaste „speichern unter”)